Did someone say CAT tools?

10.2.2023

Vaikka kuvasta ehkä voisi niin olettaa, CAT-työkaluilla ei ole mitään tekemistä kissojen kanssa.

Mitä CAT sitten tarkoittaa?

CAT-lyhenne tulee sanoista Computer Aided/Assisted Translation, ja se viittaa kääntäjien käyttämiin käännösohjelmiin, jotka helpottavat ja nopeuttavat käännöstyötä. Näillä ohjelmilla ei ole mitään tekemistä konekäännösten kanssa: kone ei käännöstyötä tee, vaan käännöksen takana on aina ihminen, jonka työtä erilaiset tietotekniset ratkaisut vain tukevat.

Käännösohjelmia on monenlaisia, mutta toimintaperiaate niissä kaikissa on sama. Teksti jaetaan virkkeisiin, jotka kääntäjän on helppo kääntää yksi kerrallaan, ja kun lähde- ja kohdetekstit näkyvät samassa näkymässä rinnakkain, kokonaisuus pysyy koko ajan kääntäjän hallussa.

Käännösmuistit

Suurin osa käännösohjelmista tukee myös käännösmuistien käyttöä. Käännösmuistit ovat tärkeä työkalu, sillä niiden avulla asiakkaan terminologia ja tekstien tyyli saadaan pysymään yhtenäisinä. Käännösmuistit myös nopeuttavat kääntäjän työtä, sillä jo kertaalleen käännettyä tekstiä ei tarvitse kääntää uudelleen, kun muisti tarjoaa aiemmin tehtyä käännöstä kääntäjälle valmiiksi.

Muistista tulevan käännöksen sopivuus mahdollisesti eri kontekstiin tulee kuitenkin aina tarkistaa, ja tarvittaessa käännöstä on päivitettävä. Meillä käännösmuisteista tuleva hyöty näkyy myös asiakkaalle annettavina muistialennuksina. Muisti alkaa kertyä jo heti ensimmäisestä käännöstyöstä alkaen, ja siten mahdollisia muistialennuksia voi saada jo heti seuraavasta käännöstyöstä.

Toinen asiakkaallemme suoraan näkyvä hyöty tulee käännösohjelman kyvystä tunnistaa tekstiä. Kun käännösohjelma on segmentoinut tekstin, eli jakanut sen käännettäviin osioihin (yleensä virkkeisiin), ohjelma tunnistaa, mikäli tekstissä on sisäistä toistoa, eli toistuuko sama virke useampaan kertaan täysin samana. Kun käännösprojektiin lisätään muisti, ensimmäinen tällainen käännetty segmentti tallentuu muistiin, ja kun se tulee uudelleen kääntäjän eteen, käännösmuisti tarjoaa käännöksen kääntäjälle automaattisesti. Näistä tekstin sisäisistä toistoista myönnämme saman alennuksen kuin muistakin muistiosumista, eli käännösohjelman käytöstä voi olla suoraa rahallista hyötyä jo heti ensimmäisestä työstä lähtien.

Termien hallinta

Useimmat käännösohjelmat tukevat myös termikantojen käyttöä. Termikanta voi olla yksikielinen, jolloin se sisältää termin yhdellä kielellä ja lisäksi mahdollisesti lisätietoja, kuten käyttötarkoituksen ja esimerkkilauseita. Kaksi- tai monikielinen termikanta sisältää samat asiat kuin yksikielinenkin, mutta lisäksi termeistä on saatavilla käännös kullekin kohdekielelle.

Mikäli asiakkaalla on valmiina esim. Excel-taulukko, johon on kerätty yrityksen käytössä olevia termejä ja niiden käännöksiä, siitä on helppo luoda termikanta. Kun termikanta lisätään käännösprojektiin, segmentissä käytetyt termit ja niiden käännökset tulevat automaattisesti kääntäjän saataville. Termikannan käyttö voi säästää huomattavasti aikaa, kun termien käännöksiä ei tarvitse metsästää erillisistä lähteistä. Lisäksi termit pysyvät käännöksissä aina johdonmukaisesti samoina.

Konekäännös

Konekääntäminen (engl. machine translation) on yleistynyt viime vuosina vauhdilla, ja monissa käännösohjelmissa on myös mahdollista ottaa käyttöön automaattinen konekäännös, jolloin käännösohjelma muistiosuman puuttuessa tarjoaa käännökseksi käännöskoneen yritelmää. Vaikka konekäännösten laatu on parantunut, esimerkiksi suomi on kielenä sen verran erityinen, että lopputulos on yleensä käyttökelvoton. Siksi emme käytä konekäännöksiä, vaan voit luottaa siihen, että käännöksemme ovat aina alusta loppuun ihmisten tekemiä.

Takaisin