Juridiset käännökset

Lakialan ja juridiikan tekstit edellyttävät kääntäjältä vahvaa tuntemusta juridisten tekstien tyylistä, kielestä ja termistöstä. Kaikissa lakikäännöksissä on äärimmäisen tärkeää saada termit ja lauserakenteet vastaamaan alkuperäistä, eli kääntäjältä vaaditaan osaamisen lisäksi myös sinnikkyyttä ja huolellisuutta. Viralliset käännökset ovat erikoisosaamistamme, ja verkostomme kattaa auktorisoidut kääntäjät kymmenille kohdekielille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous juridisesta käännöksestä. Soita numeroon 010 219 6705

Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto takaa laadukkaat lakikäännökset

Käytössämme on maailmanlaajuinen verkosto kääntäjiä ja erikoisalojen asiantuntijoita, jotka pystyvät tuottamaan tarkkoja ja vaativia juridiikan käännöksiä. Sopimusteksteissä käytetään ns. oikeuskieltä, jonka ominaisuuksia ovat täsmällinen ja haastava terminologia, pitkät virkkeet ja kimurantit lauserakenteet. Kääntäjän tulee ymmärtää käännettävän tekstin syy-seuraussuhteet ja hallita niiden kääntäminen äärimmäisen täsmällisesti myös kohdekielelle. Huolimaton tai muuten epätarkka käännös voi aiheuttaa esimerkiksi sopimuksen merkitysten ja ehtojen muuttumisen, mistä voi olla merkittävää haittaa asiakasyritykselle.

Käännösmuisti tallentaa säännöllisesti käytetyt lausekkeet ja termit

Kaikki kääntäjämme käyttävät työssään käännösmuistiohjelmistoa, joka on moderni, käännöstyötä tehostava teknologia. Kaikki käännökset ja terminologia tallentuvat käännösmuistiin ala- ja asiakaskohtaisesti, ja näin pystymme lupaamaan tasalaatuiset ja asiantuntevat käännökset myös myöhemmissä toimeksiannoissa. Esimerkiksi juridiikan käännöksissä ja lakialalla käytetään usein vakiintuneita ilmauksia ja terminologiaa, jotka tallentuvat aina käännösmuistiin myöhempää käyttöä varten. Pitkäaikaisessa yhteistyössä käännösmuistin käyttö myös alentaa käännösten hintaa, sillä pystymme hyödyntämään jo kertaalleen tehtyä työtä esimerkiksi sopimuksissa, joiden sisältö on osittain toistuvaa.

Tekstin lokalisointi takaa kulttuurillisten erojen huomioimisen

Tekstin lokalisointi tarkoittaa käännöksen viimeistelyä kohdekulttuuriin sopivaksi. Kääntäjämme ovat kohdekielen syntyperäisiä puhujia ja pystyvät näin valitsemaan aina kohdekulttuuriin sopivat termit ja lauserakenteet. Näin sopimuksen asiasisältö ei muutu, mutta käännös on looginen ja samaistuttava. Suoraan, ilman tekstin lokalisointia käännetyt termit tai sanamuodot voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä ja muuttaa sopimuksen sisältöä.

Juridiset käännökset kymmenille eri kielille, kaikissa mittaluokissa

Juridisen lakialan käännöksen ei tarvitse aina olla käyttöön menevä sopimusteksti tai muu virallinen asiakirja, vaan käännös kannattaa tehdä myös silloin, jos olet saanut sopimuksen kielellä, jota et täysin ymmärrä. Käännämme säännöllisesti sopimuksia, lakitekstejä ja oikeudellisia asiakirjoja, joten ymmärrämme arkaluontoisuuden ja vaitiolovelvollisuuden tärkeyden myös käännöstoimistomme sisäisissä käytänteissä.

Kun tarvitset luotettavaa ja laadukasta käännösapua juridisille käännöksille, käänny VK Globalin puoleen. Ota yhteyttä, kerro käännöstarpeistasi ja pyydä tarjous!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous juridisesta käännöksestä.