Lääketieteelliset käännökset

Vaativista erikoisaloista lääketiede ja terveydenhoitoala ovat varmasti kärjessä, kun mitataan käännöstyön tarkkuuden ja oikeellisuuden tärkeyttä, käännöstyön vaativuudesta puhumattakaan. Lääketieteelliset käännökset ja lääketieteellinen käännöspalvelu koskee niin lääkäreitä, potilaita, sairaaloita, lääketeollisuutta, lääketekniikkaa kuin farmakologiaakin. Kauttamme käännöstyöt onnistuvat kaikille tahoille!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous lääketieteellisistä käännöksistä. Soita numeroon 010 219 6705

Lääketieteen ja lääketeollisuuden käännökset asiantuntijoilta

Olipa kyseessä mikä tahansa lääketieteeseen liittyvä teksti ja dokumentti, kääntäjän asiantuntijuus on elintärkeää – joissakin tapauksissa aivan kirjaimellisesti. Käännettävät tekstit liittyvät usein esimerkiksi potilashuoltoon, lääkintään tai lääkkeiden käyttöön, toimenpiteisiin tai erilaisiin raportteihin. Näissä kaikissa on äärimmäisen tärkeää saada termit täsmälleen kohdalleen, jotta epätarkan käännöksen tuottamia väärinkäsityksiä ja turhia riskejä ei synny.

Lääketieteellisestikin osaavan käännöstoimistomme maailmanlaajuinen verkosto kattaa äärimmäisen ammattitaitoiset kääntäjät ja lukuisten alojen erityisasiantuntijat. Mikäli kohdekielen natiivikääntäjällä itsellään ei ole lääketieteellisiä opintoja ja erikoisosaamista, käännöstyö tehdään aina yhteistyössä alan asiantuntijan kanssa. Näin pystymme tuottamaan luotettavat, täsmälliset ja alkuperäistekstiä vastaavat käännökset kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Käännösmuisti auttaa termiviidakossa

Käännösmuistit ovat käännöstoimistojen käytössä olevaa teknologiaa, jonka avulla käännetyt tekstit ja termistöt voidaan tallentaa sekä ala- että asiakaskohtaisesti. Etenkin lääketieteellisissä käännöksissä on käytettävä juuri oikeita termejä esimerkiksi diagnoosien, oireiden, kokeiden ja lääkeaineiden osalta, joten näiden täydellinen hallitseminen voi olla toisen alan ammattilaiselle – jopa kääntäjälle – mahdotonta. Kun termistö tarkistetaan ja varmistetaan oikeaksi, se voidaan tallentaa käännösmuistiin, ja siten varmistetaan oikean terminologian johdonmukainen käyttö myös seuraavissa käännöksissä.

Lokalisointi vähentää riskejä ja parantaa käännöksen toimivuutta

Tekstin lokalisointi tarkoittaa, että kohdekielen natiivipuhuja mukauttaa tekstisisällön vastaamaan kohdekielen kulttuuria. Lääketieteellisissä käännöksissä lokalisoinnilla varmistetaan käytettyjen termien vastaavuus alkuperäistekstin kanssa, lukujen ja mittayksiköiden tarkka muuntaminen ja mahdollisesta sanatarkasta kääntämisestä johtuvan kankeuden siivoaminen. Hyvin lokalisoitu teksti on loogista ja ymmärrettävää myös kohdekielellä, jolloin vältytään ylimääräisiltä riskeiltä ja väärinymmärryksiltä.

Lääketieteelliset käännökset edellyttävät ammattilaista

Lääketiedettä, lääkkeitä ja lääkintälaitteita koskeviin käännöksiin liittyy kaikista erikoisaloista eniten vastuuta ja haasteita, ja siksi täydellisen lopputuloksen merkitys on valtava. On siis sanomattakin selvää, että teidän kannattaa aina kääntyä vahvan ammattilaisen puoleen – me ymmärrämme vaatimustason ja pystymme vastaamaan siihen täysin, kymmenillä eri kielillä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous lääketieteellisistä käännöksistä.

Lääketieteellisissä käännöksissä käsitellään esimerkiksi seuraavia materiaaleja:

 • Farmakologiaa käsittelevät tekstit
 • Kliinisten tutkimusten dokumentit
 • Terveystilastot
 • Eläinlääketieteen tekstit
 • Lääkeselosteet
 • Lääketieteellisten laitteiden ja tarvikkeiden käyttöohjeet
 • Lääkärinlausunnot
 • Sairauskertomukset ja potilaskertomukset
 • Laboratoriokokeiden, -tutkimusten ja analyysien tulokset
 • Leikkauspöytäkirjat
 • Lääkintäsertifikaatit, luvat ja vakuutukset
 • Hoitosuositukset
 • Farmasiaa koskevat asiakirjat
 • Lääkevalmisteiden rekisteriotteet
 • Laadunvalvonta-asiakirjat
 • Laitteiden käyttöohjeet, manuaalit, kuvaukset, tuoteluettelot
 • Lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisten verkkosivut
 • Tutkielmat
 • Pakkausselosteet
 • Annosteluohjeet
 • Lääketieteelliset raportit, tutkimukset ja artikkelit
 • Oikeuslääketieteelliset pöytäkirjat
 • Opintomateriaalit
 • Lehdistötiedotteet
 • Vuosikertomukset
 • Juridiset asiakirjat
 • Lainsäädäntötekstit

Lääketieteellisiä käännöksiä tarvitaan siis lukuisiin eri tarkoituksiin. Merkittävä osa lääketeollisuuden käännöksistä on erilaisia selosteita, käyttöohjeita ja asiakirjoja, joissa käännöstoimiston lääketieteellinen osaamisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Lopputuloksen täytyy olla virheetön.

VK Globalin käännöstoimistoissa kaikki lääketieteelliset käännökset toteutetaan aina kohdekielen natiivipuhujan toimesta. Ensisijaisesti käytämme aina kääntäjää jolla on esimerkiksi lääketieteen opintoja tai muuta käytännön kokemusta alalta, mutta tarvittaessa kääntäjät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten kanssa. Kauttamme saat siis laadukkaat ja tarpeen mukaan auktorisoidut käännökset lukuisissa eri kielipareissa – myös hyvin nopealla aikataululla.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous lääketieteellisistä käännöksistä. Soita numeroon 010 219 6705