Markkinoinnin ja viestinnän käännökset

Markkinointiin ja yrityksen viestintään liittyvät käännöstyöt eroavat merkittävästi useista muista kääntäjän kohtaamista töistä. Lähes kaikissa muissa käännöksissä täsmällinen kääntäminen, tarkka terminologia ja informatiivisuus ovat avainsanoja, kun taas myyvän ja markkinoivan tekstin täytyy olla vaikuttavaa ja lukijaan vetoavaa. Markkinointitekstien kääntäjän täytyykin olla kohdekulttuurin nyanssit hyvin tunteva ja luovaa, lennokasta tekstiä tuottava kynäilijä, joka pystyy välittämään alkuperäisen viestin myyvästi myös kohdekielellä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous luovasta käännöstyöstä! Soita numeroon 010 219 6705

Markkinoinnin ja viestinnän käännöksissä huolellisuus palkitsee

Tekstin huoliteltu ja viimeistelty ulkoasu luo uskottavuutta ja luotettavuutta. Markkinoinnin ja viestinnän käännösten tekijällä täytyy olla joko omaa markkinointiälyä, tai hänen on käytettävä konsultointiapuna myymistä ymmärtävää kielentarkistajaa, jotta markkinoinnin käännös voi onnistua tavoitteessaan. Onnistunut markkinointikäännös välittää alkuperäisen viestin, parantaa yrityksen sanomaa ja puhuttelee kohdeyleisöä kohteelle tutulta tuntuvalla tavalla.

Ennen viestinnän käännöksiä kääntäjän ja asiakkaan tulee olla yhtä mieltä siitä, mitä käännettävällä viestinnällä tavoitellaan. Tavoite voi olla esimerkiksi kaupallisuus, imagon vahvistaminen, informatiivisuus tai uuden sidosryhmän tavoittaminen.

Lokalisoinnissa viesti muokataan kohdealueelle sopivaksi

Markkinoinnissa ja viestinnässä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää kohdeyleisö ja kohdealueen kulttuuriset nyanssit. Etenkin mainosviesteissä käytetään usein myös sanaleikkejä ja kielikuvia, joita ei voi kääntää suoraan ja jotka eivät sellaisenaan toimi kohdealueensa ulkopuolella.

Näissä haasteissa auttaa tekstin lokalisointi, jonka leikkisämpi nimitys kotoistaminen kertoo jo hyvin, mikä lokalisoinnin tehtävä on. Lokalisointi onnistuu parhaiten kohdekielen natiivipuhujalta, joka ymmärtää hienovaraiset piirteet ja termit, joilla tekstistä saadaan kohdeyleisölleen luonteva ja samaistuttava. Jos käännös näyttää ja tuntuu käännökseltä, se sivuutetaan eikä kohdeyleisöä tavoiteta.

Käännösmuisti mahdollistaa yhtenäisen viestinnän

Moderniin käännösteknologiaan liittyy olennaisesti käännösmuisti, joka parantaa yksittäisten käännösten tasalaatuisuutta ja alentaa käännöskustannuksia. Käännösmuistiin tallentuvat aina asiakaskohtainen terminologia ja käännetyt tekstit, jolloin näitä voidaan hyödyntää myöhemmissä käännöksissä.

Pyydä tarjous markkinoinnin ja viestinnän käännöksistä kymmenille eri kielille

Maailmanlaajuinen verkostomme mahdollistaa käännösten tekemisen kymmenissä eri kielipareissa – ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous haluamastasi kieliparista, niin autamme sinua! Vahvalla ammattitaidolla toimivasta käännöstoimistosta saat viestiä ja identiteettiä vahvistavat käännökset mainosteksteille ja yrityksesi viestintään. Tiesitkö, että kohdekielelle käännetty ja lokalisoitu teksti voi lisätä myyntiä kyseisessä maassa jopa 25 %?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous luovasta käännöstyöstä!

Markkinoinnin ja viestinnän käännökset sopivat esimerkiksi seuraaville tuotteille:

  • Mainokset ja mainosmateriaalit
  • Esitteet, kuvastot ja tuoteluettelot
  • Verkkosivut
  • Uutiskirjeet ja asiakaslehdet
  • Pakkausmateriaalit
  • PR-materiaalit
  • Julkaisut ja tiedotteet
  • Sosiaalisen median sisältö