Tekniset käännökset

Tekniset käännökset koskevat esimerkiksi koneiden ja laitteiden käyttöohjeita, asennusohjeita, huolto-ohjeita, tuotantoprosessien kuvausta ja muita tekniikkaan, tuotantoon tai teollisuuteen liittyviä materiaaleja. Teknisissä käännöksissä on aina alakohtaista erikoisterminologiaa sekä käsitteitä ja lukuja, joiden oikeellisuus ja informaation täsmällinen välittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Pyydä tarjous teknisestä käännöksestä. Soita numeroon 010 219 6705

Tekninen käännös vaatii asiantuntijuutta

Tekninen käännös edellyttää äärimmäistä tarkkuutta, jotta alkuperäinen informaatio välittyy, teksti pysyy ymmärrettävänä asiayhteydessään ja termit osuvat kohdalleen. Esimerkiksi kaikki luvut ja arvot tulee kääntää tarkasti etenkin mittayksiköiden muuttuessa, jotta käännöksen epätarkkuus ei aiheuta vahinkoa tai vaaratilanteita.

Käytössämme on maailmanlaajuinen verkosto kääntäjiä ja erikoisalojen asiantuntijoita, joiden avulla pystymme tarjoamaan vaativimmatkin tekniset käännökset laatutakuulla.

Käännösmuistin hyödyt korostuvat teknisissä käännöksissä

Kääntäjämme hyödyntävät työssään käännösmuistia, jonka hyödyt tulevat esiin erityisesti teknisissä käännöksissä. Käännösmuistiin tallentuvat kaikki käännetyt tekstit ja terminologia, jolloin samaa työtä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan ja varmistettuja erikoistermejä voidaan käyttää myös myöhemmissä käännöksissä.

Käännösmuisti on erityisen kätevä teknisissä käännöksissä, sillä niissä kirjoitustyyli on hyvin looginen ja ytimekäs ja ohjelman hyödyt pääsevät näin oikeuksiinsa. Samalle yritykselle tehdyt tekniset käännökset ovat usein myös rakenteeltaan ja luonteeltaan toisteisia, mikä puoltaa merkittävästi termitietokannan ja käännösmuistin käyttöä. Toisteisuus näkyy etenkin usein päivitettävien käyttöohjeiden ja tuotemanuaalien kohdalla.

Vaikka käännösmuistilla ja teknologialla saadaan käännöstyöhön merkittävää nopeutta ja ketteryyttä, kaikki tekstit käydään vielä ammattikääntäjän ja/tai kielentarkistajan toimesta läpi. Näin voimme taata käännöksen parhaan mahdollisen laadun ja huolehtia, että esimerkiksi luvut ja mittayksiköt on käännetty varmasti oikein.

Lokalisointi takaa tekstin sopivuuden kohdekulttuuriin

Kuten kaikessa muussakin käännöstyössä, myös teknisissä käännöksissä tekstin lokalisointi on tärkeää. Teknisissä käännöksissä lokalisointi tarkoittaa erityisesti lukujen ja termien mukauttamista kohdekulttuuriin. Kun teksti on loogista ja luontevaa myös käännöksessä, vältytään väärinkäsityksiltä, toimintavirheiltä ja turhilta riskeiltä.

Laadukas käännös parantaa tuotteen ja järjestelmän laatua

Kaikkien järjestelmien, tuotteiden ja prosessien mukana kulkee selostus, ohjeistus tai kuvaus, jonka perusteella käyttäjä ymmärtää kokonaisuuden ja oikeat käyttötavat. Laadukas käännös on merkittävä osa järjestelmää tai tuotetta, sillä se edistää turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tämä puolestaan heijastuu ostajan ja käyttäjän ostohaluun ja käyttökokemukseen. Erikoisalasi asiantuntijakääntäjän avulla varmistut oikean terminologian johdonmukaisesta käytöstä, käännöksen loogisuudesta ja tärkeiden numeroiden tai mittojen oikeasta kääntämisestä.

Käytössämme on maailmanlaajuinen verkosto, jonka avulla pystymme tarjoamaan natiivikääntäjät ja eri alojen asiantuntijat kymmenille eri kohdekielille. Mikäli tarvitset pientä tai suurta teknistä käännöstä, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Pyydä tarjous teknisestä käännöksestä.

Tekniset käännökset koskevat yleensä esimerkiksi seuraavia konteksteja:

 • Verkkosivustot
 • Esitteet
 • Presentaatiot
 • Ohjekirjat
 • Tuotetiedot, tuoteoppaat ja tuotemanuaalit
 • Käyttöjärjestelmät ja käyttöliittymät
 • Tarjoukset ja tarjousasiakirjat
 • Patentit
 • Kuvastot
 • Käyttöohjeet ja käsikirjat
 • Koulutusoppaat ja turvallisuusohjeet
 • Tutkimusraportit
 • Osaluettelot
 • Valmistus- ja rakennusmääritykset
 • Asennusoppaat ja vianetsintäohjeet