Verkkosivujen käännökset

Verkkosivusto on yritykselle luotettavuustekijä, käyntikortti ja markkinointikanava – kaikkia näitä samanaikaisesti! Sivusto on myös skaalattavissa erittäin kätevästi kansainväliseksi, ja mikäli yrityksen verkkotekstit ovat pääasiassa staattisia eikä niihin tule säännöllisiä muutostarpeita, verkkosivujen kääntäminen eri kielille on erittäin kannattava sijoitus. Tiesitkö, että kohdekielelle käännetty ja lokalisoitu teksti voi kasvattaa yrityksen myyntiä kohdemaassa jopa 25 %?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous verkkosivutekstien käännöksestä! Soita numeroon 010 219 6705

Verkkosivujen kääntäminen vaatii vahvaa asiantuntijuutta

Verkkosivukäännös vaatii kääntäjältä vahvaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, sillä tekstit paitsi vahvistavat yrityksen imagoa, myös lisäävät merkittävästi yrityksen näkyvyyttä verkossa. Siksi kääntäjän onkin perehdyttävä hyvin ensinnäkin yrityksen toimintaan, arvoihin ja ilmaisutyyliin, jotta käännökset edustavat yritystä yhtenäisesti kieliversiosta toiseen.

Tämän lisäksi nettisivutekstien kääntäjällä tulee olla myös käsitys ns. verkkokirjoittamisen käytänteistä, ja erityisesti hakukoneoptimoituun tekstiin (SEO) liittyvistä seikoista. Käännöksen tekijän tulee itsenäisesti tai yhdessä asiakkaan kanssa selvittää esimerkiksi tarkat termit, joilla palveluja ja tuotteita haetaan eri kohdemaissa ja kohdekielillä. Haetuimpien ja käytetyimpien termien käyttö vahvistaa myös sisällön ymmärrettävyyttä, mikä puolestaan parantaa luotettavuutta ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamista.

Lokalisoitu verkkosivujen teksti on lukijalleen tuttua ja samaistuttavaa

Verkkosivuja käännettäessä tekstin lokalisointi kohdekielelle on tärkeä vaihe, jossa tekstisisältö viimeistellään parhaaseen mahdolliseen muotoonsa. Lokalisoitu teksti huomioi kohdekielen ja kohdealueen kulttuurin, puhetavat ja tarvittaessa myös lakisääteiset näkökohdat. Kun teksti on lokalisoitu ja siinä käytetään lukijalle tuttuja termejä, tuttua puhetapaa ja aluekohtaisia viittauksia, teksti on helposti samaistuttavaa ja se vastaanotetaan paremmin.

Verkkosivujen kääntäjän tuleekin hallita kohdekulttuurille ominaiset ilmaisut, minkä lisäksi taito tuottaa myyvää ja kiinnostavaa tekstiä parantaa kieliversioiden laatua merkittävästi. Lopputulos on onnistunut, kun käännös ei tunnu lukijasta käännökseltä!

Käännösmuisti nopeuttaa jatkokäännöksiä ja alentaa kustannuksia

Käännöstoimistollamme ja kääntäjillämme on käytössä käännösmuistiohjelmisto. Kaikki käännetyt tekstit ja termit tallentuvat käännösmuistiin, josta ne voidaan hyödyntää seuraavissa käännöksissä. Käännösmuistin avulla voidaan parantaa käännösten yhdenmukaisuutta ja laatua. Samalla myös jatkotilausten käännöskustannukset alenevat, kun koko käännöstyötä ei tarvitse tehdä uudelleen. Kertaalleen käännetty verkkosivusto on siis seuraavassa päivityksessä edullisempi kääntää, kun käytät samaa käännöstoimistoa.

Laadukkaat verkkosivut kymmenillä eri kielillä

Mikäli tavoittelet kansainvälisiä markkinoita tai haluat tunnustella yrityksesi tuotteiden tai palvelujen kysyntää uudessa maassa, ota yhteyttä ja tilaa ammattikääntäjä tekemään verkkosivuillesi uusi kieliversio! Maailmanlaajuisen kääntäjäverkostomme ansiosta käytettävissäsi ovat kymmenien kielten natiiviammattilaiset, jotka voivat tuottaa asiantuntevat ja lokalisoidut tekstit juuri sinne, missä haluat näkyä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous verkkosivutekstien käännöksestä!