Kielenhuolto, kielentarkistus ja oikoluku

Raja oikoluvun ja kielenhuollon tai kielentarkistuksen välillä on hiuksenhieno, ja termit onkin helppo sekoittaa keskenään. Kaikkien tavoite on kuitenkin yhteinen, eli valmiin tekstisisällön laadun varmistaminen kieliopillisten ja kirjoitusasullisten seikkojen huoltamisella. Oikoluvussa korjaustoimet ovat kevyitä ja koskevat ensisijaisesti kirjoitusvirheitä. Kielenhuolto ja kielentarkistus ovat jo lähempänä tekstin editointia.

Käyttämällä tärkeät tekstit kielentarkistajalla voitte varmistua tekstin oikeaoppisuudesta, luettavuudesta ja sujuvuudesta. Kielentarkistus onkin tärkeää erityisesti akateemisille julkaisuille, teknisille dokumenteille ja muille tuotoksille, joiden on tarkoitus toimia virallisena tiedonlähteenä. Virheettömyys ja sujuvuus ovat tärkeä osa tekstin uskottavuutta, luettavuutta ja luotettavuutta.

Viimeistelty ja tarkistettu teksti auttaa minimoimaan ylimääräiset riskit ja väärinymmärrykset sekä varmistaa tekstin hyödyn kohderyhmälleen. Huoliteltu teksti on myös kunnioituksen osoitus lukijaa kohtaan.

Ota yhteyttä ja pyydä yksilöity tarjous! Soita numeroon 010 219 6705

Mitä on oikoluku?

Oikoluku on kielenhuoltoa kevyempi toimenpide, jossa tarkistetaan ensisijaisesti vain oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet: välimerkit, sanojen oikeinkirjoitus, alkukirjaimet, yksiköt ja monikot sekä sanamuodot. Tarvittaessa voidaan tehdä myös pieniä korjauksia sanajärjestykseen, jotta tekstistä tulee sujuvampaa. Teksti hiotaan viimeistellyksi ja huolelliseksi, sillä pienetkin virheet heikentävät välittömästi tekstin uskottavuutta ja luettavuutta.

Mitä on kielenhuolto tai kielentarkistus?

Kielenhuolto tai kielentarkistus ovat oikolukua tehokkaampia ja syvemmälle meneviä toimenpiteitä, joissa korjataan kirjoitusvirheiden lisäksi myös sisältöä ja rakennetta. Esimerkiksi sanastoa voidaan muokata paremmin kohderyhmälleen sopivaksi, ja lauserakenteet korjataan sujuviksi ja helppolukuisiksi. Kielentarkistus tehdään usein teksteille, joita on tarkoitus julkaista useissa eri kanavissa ja mahdollisesti useille eri kielille. Kielentarkistus on hyvä tehdä myös silloin, jos kirjoittaja ei ole ammatiltaan tekstintuottaja tai jos teksti on kirjoitettu muulla kuin äidinkielellä.

Natiivipuhujan tekemä kielentarkistus

Tarkistettavat tekstit viedään aina kielentarkistajalle, joka on kohdekielen natiivipuhuja. Näin varmistetaan, että teksti on paitsi kieliopillisesti oikein, myös kohderyhmälleen sopiva. Natiivi kielenpuhuja osaa huomioida tärkeät kielelliset nyanssit ja kulttuuritekijät, jolloin teksti on mahdollisimman helppolukuista kohdealueella.

Kaikki VK Globalin kielentarkistajat ja oikolukijat ovat pitkän linjan ammattilaisia, joilla on hyvä ymmärrys kieliopista ja toisaalta myös kielioppisääntöjen soveltamisesta ja jopa venyttämisestä tekstin kontekstin mukaan. Tekstiä ulkopuolelta tarkasteleva kielentarkistaja on usein omalle tekstilleen jo sokeutunutta kirjoittajaa pätevämpi löytämään kirjoitusvirheet ja anglismit sekä karsimaan ylimääräistä toistoa.

Käännösmuisti on tärkeä työkalu yhteistyön jatkuessa

Käytämme käännöstoimistossamme käännösmuistityökalua, johon käännetyt tekstit ja asiakaskohtainen terminologia tallentuvat. Käännösmuistin käytöstä on lukuisia hyötyjä: sen ansiosta esimerkiksi kaikki myöhemmin tilatut tekstit ovat johdonmukaisia ja tasalaatuisia ensimmäisen käännöksen kanssa. Mitä pidempään yhteistyömme jatkuu, sitä edullisemmaksi tilaaminen tulee, kun pystymme hyödyntämään yhä isompaa datamäärää käännösmuistista.

Lokalisointi tarkoittaa tekstin kotoistamista

Etenkin kielenhuollossa kiinnitetään huomiota myös tekstin lokalisointiin. Lokalisoinnista käytetään myös nimitystä kotoistaminen, sillä lokalisoinnin tarkoituksena on hioa tekstiin kaikki kohdekielessä ja kohdealueella käytetyt nyanssit sekä kulttuuriset ominaisuudet. Tekstin lokalisointi tekee käännöksestä luonnollisen ja helposti vastaanotettavan.

Pyydä tarjous kielentarkistuksesta tai tutustu muihin sinulle sopiviin palveluihin

Ota yhteyttä ja kerro kielentarkistustarpeistasi, niin laadimme yksilöidyn ratkaisun ja tarjouksen tulevasta työstä! Viimeistelemme ja huollamme tekstit kymmenille eri kielille.

Sinua voisivat mahdollisesti kiinnostaa myös lokalisointi, viralliset käännökset tai erikoisalojen käännöspalvelut. Tutustu muihin palveluihimme alta.

Mitä on hyvä huomioida käännöstyötä tilatessa?

Monipuoliset käännöspalvelumme kattavat käännösviestinnän kaikki osa-alueet varsinaisesta kääntämisestä ja oikoluvusta aina viestinnän huolelliseen lokalisointiin. Kerro käännöstä tilatessasi, mihin kieleen tekstisi on käännettävä, milloin toivot käännöksen valmistuvan ja miten haluat meidän toimittavan valmiin käännöksen. Lisäohjeita saat oppaastamme!

Lue lisää oppaastamme!