Tekstin lokalisointi parantaa laatua

Lokalisointi on tyypillinen valinta erityisesti multimediatuotteiden ja sovellusten käännöksiin, sillä lokalisoinnissa huomioidaan käännöksen lisäksi myös kohdekieleen ja -alueeseen liittyvät kulttuuriset seikat. Huomiota voidaan kiinnittää myös kohdemaan lainsäädäntöön, mikäli tämä asettaa sisällöllisiä rajoituksia tai vaatimuksia.

Pyydä tarjous tekstin lokalisoinnista Soita numeroon 010 219 6705

Lokalisoitu teksti on kotoisaa ja vastaanotetaan paremmin

Tekstin lokalisointi tarkoittaa, että tekstiä muokataan sopimaan mahdollisimman hyvin tarkalla kohdealueella olevalle kohdeyleisölle. Lokalisoinnin yhteydessä sisällön pintataso saattaa muuttua hiukan alkuperäisestä, sillä tarkoituksena on saada aikaan kotoisalta ja tutulta tuntuva lopputulos. Lokalisointia voidaankin kutsua myös kotoistukseksi. Tällöin teksti vastaanotetaan ja sisäistetään paremmin, kun tekstin viitekehys on tuttu, käännös ei tunnu käännökseltä ja tekstin lukijan on helppo samaistua siihen. Alkuperäinen viesti ei saa kuitenkaan koskaan muuttua lokalisoinnin yhteydessä.

Lokalisointi viimeistelee käännöstyön

Tekstisisällön lokalisointia voi pitää tietynlaisena viimeistelynä tai loppusilauksena käännöstyölle. Erityisen tärkeää ja hyödyllistä lokalisointi on esimerkiksi multimediatuotteiden, ohjelmistojen ja verkkosivujen käännöksissä, tai valmiiksi käännetyissä markkinointiteksteissä. Lokalisoimattomassa käännöksessä lukija saattaa kiinnittää huomiota kummalliselta tuntuviin ilmaisuihin ja viittauksiin, jolloin epäkohdat vievät huomiota pois itse asiasta.

Käännösmuisti parantaa laatua ja laskee kustannuksia

Käytämme käännöstöissä käännösmuistia, johon kaikki käännetyt tekstit tallentuvat. Käännösmuistin tärkeimpiä ominaisuuksia on asiakaskohtaisen terminologian tallentuminen, jotta myöhemminkin tilatuissa teksteissä on yhtenäinen ja oikeaksi todettu termistö. Käännösmuisti laskee myös käännöskustannuksia: mitä pidempään yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu, sitä edullisempaa myös kääntämisestä tulee! Mitä enemmän pystymme hyödyntämään käännösmuistissa olevaa aiempaa sisältöä, sitä edullisempi hintalappu tulee uusille käännöstöille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous lokalisoinnista!

Lokalisoimme myös valmiiksi käännettyjä tekstejä, mikäli ette tarvitse koko käännöstyötä. Jos tarvitsette lokalisoituja käännöksiä tai valmiin käännöstyön lokalisointia, ota yhteyttä, niin autamme teidät parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun.

Siirry yhteystietoihin

Mitä on hyvä huomioida käännöstyötä tilatessa?

Monipuoliset käännöspalvelumme kattavat käännösviestinnän kaikki osa-alueet varsinaisesta kääntämisestä ja oikoluvusta aina viestinnän huolelliseen lokalisointiin. Kerro käännöstä tilatessasi, mihin kieleen tekstisi on käännettävä, milloin toivot käännöksen valmistuvan ja miten haluat meidän toimittavan valmiin käännöksen. Lisäohjeita saat oppaastamme!

Lue lisää oppaastamme!