Taittotiedostojen kääntäminen

17.6.2023

Taitto-ohjelmilla voidaan luoda hienoja esitteitä, lehtiä, käyttöohjeita – oikeastaan kaikenlaisia materiaaleja. Julkaisua ja painatusta varten materiaalista tuotetaan tyypillisesti PDF-tiedostot.

Toisinaan taitettuja materiaaleja täytyy myös kääntää muille kielille. Jos käännöstarve on tiedossa jo etukäteen, muutama asia kannattaa huomioida jo alkuperäistä materiaalia laadittaessa.

Tekstien muotoilu

Kun tekstiä muotoillaan taitto-ohjelmassa, asettelut kannattaa tehdä mahdollisimman pitkälle tekstilaatikoita ja tekstin sisennystä säätämällä. Esimerkiksi rivitystä ei kannata tehdä rivinvaihdolla, koska silloin käännösohjelma katkaisee tekstin rivinvaihdon kohdalta. Lisäksi kaikki yhteen kuuluvat tekstit tulisi pyrkiä sijoittamaan samaan tekstilaatikkoon. Näin käännettävät tekstit tulevat kääntäjälle näkyviin selkeinä kokonaisuuksina ja käännöstyö sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

Käännettävä tiedostomuoto

PDF-tiedosto rinnastuu kääntämisen kannalta käytännössä paperitulosteeseen, eli PDF:n kääntäminen asetteluineen päivineen ei suoraan onnistu. Mikään tekstihän ei alun perin ole ollut PDF, vaan materiaali on ensin luotu jollakin muulla ohjelmalla, kuten Wordilla, PowerPointilla tai taitto-ohjelmalla.

Jos kyseessä on taitto-ohjelmalla tehty esite, otamme mielellämme vastaan InDesignin idml-tiedoston tai FrameMakerin mif-tiedoston. Nämä kaksi tiedostotyyppiä sisältävät taitto-ohjelman tekstitason, joka voidaan kääntää käännösohjelmalla. Tällöin käännös on myös helppo viedä takaisin taitto-ohjelmaan lopputaittoa varten.

Yleensä käännöksiä joudutaan taitto-ohjelmassa vielä hienosäätämään, sillä eri kielillä samat asiat eivät mahdu samaan tilaan. Lisäksi kannattaa huomioida kielten erot sanojen pituudessa. Englanninkieliset tekstit sisältävät paljon lyhyitä sanoja. Suomen kielessä sama asia pystytään yleensä sanomaan pienemmällä sanamäärällä, mutta sanat ovat pidempiä, jolloin sanojen asettelu samaan tilaan saattaa aiheuttaa ongelmia, etenkin jos tilaa on vähän.

PDF:n konvertointi

Aina alkuperäistä muokattavaa tiedostomuotoa ei ole saatavilla. Tällöin PDF-tiedostot voidaan konvertoida käännettävään muotoon (esimerkiksi Word-tiedostoksi). Lopputulos noudattelee alkuperäistä tekstiä asetteluiltaan mahdollisimman tarkasti, mutta on harvoin sellaisenaan painokelpoinen, sillä esimerkiksi kuvanlaatu kärsii konvertoidessa.

PDF:ksi tulostetuista dokumenteista teksti on usein kopioitavissa manuaalisesti. Näistä saamme konvertointiohjelmallamme lähtökohtaisesti toimivat käännettävät tiedostot. Teksti on kuitenkin käytävä huolellisesti läpi mahdollisten konvertointivirheiden varalta.

Mikäli kyseessä on skannattu dokumentti, kyse on käytännössä kuvasta, eikä konvertointi tällöin onnistu välttämättä lainkaan, tai tiedoston korjailu käännettävään kuntoon vaatii paljon työtä.

Konvertoidusta tiedostosta käännökset saadaan kopioitua manuaalisesti taitto-ohjelmaan lopputaittoa varten. Jos alkuperäistä taittopakettia ei ole saatavilla, lopputuloksesta on kuitenkin vaikea saada alkuperäisen tasoista.

Takaisin